Josefin Rasmuson

Happening right now:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X is about love

Groupshow: Josefin Rasmuson - Callum Harper - Vilda Kvist

Centrifug, Konsthall C

Opening: 27th November 12.00-17.00

Performance event+ xmas fika: 3rd December 12.00-17.00

 

 

(For English see below):

X handlar om kärlek. Kärlek och begär. Om kärlek

och begär var tunga stenar som slängts i en liten sjö, då handlar X om

ringarna på vattnet. Vem får älska vem, hur får vi älska, vad får vi,

bör vi, kan vi, begära?

Vi lever i en tid, plats, ekonomisk

struktur som bejakar begäret. Det materiella begäret, det sexuella

begäret. Men begär är komplicerat. Att bejaka begäret innebär att öppna

möjligheten till total frigörelse, och samtidigt total förstörelse. Och bortom detta finns kärleken, inte ett dugg mindre komplicerad.

Det verkar mer regel än undantag att mänskliga samhällen har ägnat stor

energi (och ägnar stor energi) åt att kontrollera begär och kärlek.

Kanske behövs gränsdragningar för begärstillfredsställelse (men knappast

väl för kärlek?). Vi kan inte bara ta något om vi vill ha det. Och

borde vi ens alltid, även om vi kan, och får? Och vem är det egentligen

som får?

____________________________________________________

 

X is about love. Love and desire. If love and desire were heavy rocks

that were thrown into a small lake, then X is about the rings on the

water. Who gets to love who, how, and what may we, should we, desire?

 

We live in a time, place, economic structure that approves the having

and satisfaction of desire. The material desire, the sexual desire. But

desire is complicated. Approving of desire opens for the possibility of

absolute liberation, an at the same time, absolute destruction. And

beyond this love, not even remotely less complicated.

It seems more like the rule than exception that human societies spend lots of energy on controlling desire and love. Perhaps restrictions for the

satisfaction of certain desires are necessary (but are they really for

love?). We can't just take something because we want it. And should we

even, even if we are able to, and allowed? And who is really allowed?

 

Place: Konsthall C, (Metro Hökarängen),

Cigarrvägen 14, Stockholm

facebookevent: https://www.facebook.com/events/1838752833024005/