Josefin Rasmuson 

Ledarskapscoach

Hej! Jag heter Josefin Rasmuson och är en 38-årig, Stockholmsbaserad, ledarskapscoach med fokus på huvudsakligen digital leverans. Jag erbjuder coaching via Zoom, Teams, telefon mm (bl a walk-n-talks), beteende- och ledarstilstestning samt miniutbildning i olika ledarskapsverktyg i kombination med coaching. 


Nedan berättar jag lite om mig själv och om de olika tjänster jag erbjuder. Välkommen!


shutterstock_372656629

Jag har arbetat nästan 10 år för ledarskapskonsultföretaget Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling. Genom mitt arbete där har jag kommit i kontakt med praktiska metoder för att göra miljöer och samtal både effektiva och energigivande. Det är något oerhört spännande med tanken att vi med förhållandevis enkla medel kan förändra sociala situationer att blir så mycket bättre för alla inblandade.


Fröet till förändring ligger ofta i att landa i vad man i grunden vill åstadkomma och få syn på vidden av den egna förmågan. 


Det är huvudsakligen detta vi arbetar med i coaching.  LÄS MER


BASUPPLÄGG COACHING

Utifrån ICF

För dig som vill ha ren ICF -coaching utifrån din unika utmaning. Kombineras med olika övningar för att kartlägga värderingar, visualisera mm.

Kan också användas som insats vid intern omställning. 

ICF-certifierad beteendevetare, egenföretagare och entusiastisk vedhuggare... 

Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Högskolan i Kristianstad, och är ACC certifierad enligt ICF. Jag är också certifierad i flera verktyg som kan kombineras med coaching; IDI (Interpersonal Dynamics Inventory, beteendestilstest), Lead Forward (ledarstilstest baserat på Transformational Leadership) och Teampro Workshop ( Söderfjäll, Evidensum).


Parallellt med detta har jag också under Coronahösten 2020 genomfört Riddarfjärdens samtalsledarutbildning för grupphandledning, som bygger på Riddarfjärdsmetoden®, en strukturerad handledningsmetodik som beforskats av KI, Medical Management Center.

Coaching enligt ICF är inte sak-orienterat, vilket innebär att metoden är applicerbar oavsett vad klientens utmaning handlar om. Det är en metod som är lösningsorienterad och klientfokuserad, som utgår från att klienten själv besitter förmågan och kompetensen att förändra sitt liv. Bra lyssnande, rätt frågor och då och då lite motstånd öppnar upp för nya perspektiv, vägar och tankar som stöttar oss att bli de vi vill vara och leva de liv vi vill leva. Läs mer om ICF här. 

BASUPPLÄGG COACHING

- med beteendestils- /ledarstilstest

För dig som vill få ett grepp om hur omgivningen uppfattar ditt beteende/ din ledarstil - och kombinera det med coaching

UTBILDNINGSUPPLÄGG Ledarskap/

Självledarskap

För dig som vill utveckla ditt ledarskap eller självledarskap utifrån aktuell ledarskapsforskning och relevanta verktyg 

Tjänster

Om mig

Referenser

Jag använder Bokadero för att samla mina referenser. Därför är du välkommen att besöka min Bokadero-sida för att se vad några av mina klienter och samarbetspartners har sagt om mig.