ICF-certifierad beteendevetare, egenföretagare och entusiastisk vedhuggare... 

Om mig/ CV

Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudämne Psykologi från Högskolan i Kristianstad, är diplomerad coach enligt ICF och fr o m maj 2021 ACC certifierad enligt ICF. Jag är också certifierad i flera verktyg som kan kombineras med coaching; IDI (Interpersonal Dynamics Inventory, beteendestilstest), Lead Forward (ledarstilstest baserat på Transformational Leadership) och Teampro Workshop ( Söderfjäll, Evidensum).


Under Coronahösten 2021 har jag också genomfört Riddarfjärdens samtalsledarutbildning för grupphandledning, som bygger på Riddarfjärdsmetoden®, en strukturerad handledningsmetodik som beforskats av KI, Medical Management Center. Numera erbjuder jag därför också grupphandledning på distans.


I mitt arbete på Riddarfjärden Ledarskap verkar jag som konsult med fokus på coaching, grupputveckling och ledarskapsutbildning samt är huvudansvarig för anbudsprocesser. I detta har jag medverkat i framgångsrika anbud till bl a Region Sörmland, Statens institutionsstyrelse, Arbetsförmedlingen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Transportstyrelsen m fl. Jag har också medverkat i flera ramavtalsupphandlingar för Kammarkollegiet och var huvudansvarig för Riddarfjärdens (Riddarfjärden Implement ABs) framgångsrika anbud i den senaste upphandlingen 2019-2020. Utöver detta har jag också uppdragsansvar för flera större kunder och bemanningsansvar för coachning för samtliga kunder. Utöver detta arbetar jag med omvärldsanalys och identifiering av utvecklingsområden, utveckling av insatser och metoder avseende medarbetarskap samt research och urval av digital lärmedel. 


Coaching enligt ICF är inte sakorienterat, vilket innebär att metoden är applicerbar oavsett vad klientens utmaning handlar om. Det är en metod som är lösningsorienterad och klientfokuserad, som utgår från att klienten själv besitter förmågan och kompetensen att förändra sitt liv. Bra lyssnande, rätt frågor och då och då lite motstånd öppnar upp för nya perspektiv, vägar och tankar som stöttar oss att bli de vi vill vara och leva de liv vi vill leva. Läs mer om ICF här.


Jag har dessutom en kandidatexamen i audiovisuell konst från Gerrit Ritveld Academie i Amsterdam. I ca 7 år arbetade jag professionellt med konst med utställningar både i Sverige och internationellt. Jag bär med mig dessa erfarenheter i min leverans av coachingtjänster. Exempel på det är insikten om att man kan ha en mängd föreställningar om vad vad saker betyder, men det spelar liten roll om omvärlden tolkar det helt annorlunda. Ett annat exempel är att det ofta går att hitta nya vinklar och framkomliga vägar, om man bara ställer sig lite på distans - och vänder upp och ner på perspektiven.


Angående vedhuggning är det något som ger både möjlighet att rensa huvudet, utmaning (stora kubbar med många grenar) och tillfredsställelse - när man till slut kan luta sig tillbaka mot en väl tilltagen vedstapel och dess löften om varma brasor i vintermörka kvällar.   

CV Josefin Rasmuson

 

Akademisk utbildning

 • Beteendevetenskap med psykologi som huvudämne (90 p), kandidatexamen, Högskolan i Kristianstad, (2017-2020), där bl a 7,5 p förändringsledning, och 7,5 p ledarskaps- och coachingteori ingått.
 • Projekt och projektorganisation, (10 p enl. gamla poängsystemet, nu 15 p), Stockholms universitet, 2011
 • BA Konst Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, (120 p enl. gamla poängsystemet, nu 180 p) examen 2010
 • Statsvetenskap, grundkurs, (20 p enl. gamla poängsystemet, nu 30 p), Stockholms universitet, 2004
 • Global utveckling, grundkurs (20 p enl. gamla poängsystemet, nu 30 p), Södertörns högskola, 2003-2004

 

Utbildning övrigt

 • ICF ACC utbildning, Cochcompanion, 7 okt 2020- maj 2021
 • ICF diplomeringsutbildning, Coachcompanion, 2020
 • Utvecklande Ledarskap, utbildning 2013
 • Digital grafik och illustration, (5 p enl. gamla poängsystemet, nu 7,5 p), Södertörns högskola, 2012
 • Inledande konstutbildning, 1 år, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, 2006-2007
 • Falkenbergs konstskola på nätet, andra året av 2, 2005-2006
 • Konstskolan Stockholm, 1-årig konstutbildning, 2004-2005

 

Licensierad i:

Riddarfjärdsmetoden för chefshandledning i grupp, 2020

IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, 2020

Teampro, 2018

Lead Forward, 2018

 

Arbetslivserfarenhet

 • 2016- pågående, samarbete med Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling som anbudsskrivare, konsultsamordnare och junior konsult/coach
 • 2016-pågående, driver eget företag med inriktning konsultverksamhet inom ledar- och medarbetarskap
 • 2012- 2017, anställd vid Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB, som administratör, huvudansvarig för anbudsskrivning, kundansvarig för coachuppdrag, projektledare och juniorkonsult
 • 2011-2016, driver eget företag med inriktning Konst- och litterär verksamhet
 • 2011-2012, Vikariepoolen, koordinator av vikarier

 

Språk

Svenska, modersmål

Engelska, flytande i tal och skrift

Spanska, flytande i tal och skrift

Delvisa kunskaper i holländska och franska

 

 

Josefin har en god organisatorisk och pedagogisk förmåga, är lyhörd och drivande.