TJÄNSTER

*Rabatterat pris för alla uppdrag beställda senast 30 juni 2021


BASUPPLÄGG COACHING Utifrån ICF


För dig som vill ha ren ICF - coaching utifrån din unika utmaning.

*Coaching enligt ICF är inte sakorienterat, vilket innebär att metoden är applicerbar oavsett vad klientens utmaning handlar om. Det är en metod som är lösningsorienterad och klientfokuserad, som utgår från att klienten själv besitter förmågan och kompetensen att förändra sitt liv. Coachen arbetar med aktivt lyssnande, öppna frågor, spegling och olika övningar.  Läs mer om ICF här.


Den här insatsen kan också användas vid intern omställning, dvs situationer då en person behöver reflektera om hen befinner sig på rätt plats inom organisationen, i rätt roll mm.


6 tillfällen à 1,5 timme. 

Genomförande via Zoom, Teams eller telefon.

Tillgängliga tider finns både vanliga kontorstider, samt kvällar och helger utifrån överenskommelse.


Pris anges exklusive moms. 

Avbokning mindre än 24 h innan bokad tid faktureras med fullpris. 

7500 kr*


förväntnignar
Quiz stor
Quiz stor 2

BASUPPLÄGG COACHING med beteendestils-/ ledarstilstest


För dig som vill få ett grepp om hur omgivningen uppfattar din beteendestil/ ledarstil och kombinera det med coaching.


6 tillfällen à 1,5 timme. 


Tillgängliga tester: 

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) Läs mer här

Lead Forward Läs mer här


Genomförande via Zoom, Teams eller telefon.

Tillgängliga tider finns både vanliga kontorstider, samt kvällar och helger utifrån överenskommelse.

Pris anges exklusive moms. 

Avbokning mindre än 24 h innan bokad tid faktureras med fullpris. 

8500 kr*

UTBILDNINGSUPPLÄGG Ledarskap/ Självledarskap*


För dig som vill utveckla ditt ledarskap/ självledarskap utifrån aktuell forskning och relevanta verktyg

*Självledarskap vänder sig till personer utan chefs- eller ledarroll. 


6 tillfällen à 1,5 timme.

4/6 tillfällen innehåller ett utbildningsmoment om ca 20 min. Klienten väljer själv vilka utbildningsdelar hen önskar ska ingå i insatsen. 


Exempel på valbara delar: 

  • Ledarskapsforskning grund
  • Full range leadership
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Coachande ledarskap
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Grupputveckling
  • SCARF - neuroledarskap
  • Konflikthantering


Insatsen kan också inkludera beteendestils-/ ledarstilstest enligt ovan. Tillkommande kostnad 1000 kr/ test. 

Tillgängliga tester: 

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) Läs mer här

Lead Forward Läs mer här


Genomförande via Zoom, Teams eller telefon.

Tillgängliga tider finns både vanliga kontorstider, samt kvällar och helger utifrån överenskommelse.

Pris anges exklusive moms. 

Avbokning mindre än 24 h innan bokad tid faktureras med fullpris. 

9500 kr*


GRUPPHANDLEDNING på distans med Riddarfjärdsmetoden


För dig som vill utvecklas tillsammans med kollegor från samma team/samma organisation.


Ca 6-8 tillfällen (företrädesvis lika många tillfällen som antalet deltagare) à 3 h. 

Priset är för hela gruppen, inte för enskilda deltagare. 


Grupphandledning genomförs utifrån en strukturerad och beforskad handledningsmetodik där deltagarna dessutom tränas i att lösa egna case tillsammans.  


Genomförande via i första hand Zoom, i andra hand Teams. 

Tillgängliga tider finns under vanliga kontorstider. 

Pris anges exklusive moms. 

Avbokning mindre än 24 h innan bokad tid faktureras med fullpris.

3900 kr

/tillfälle med grupp*